safetyshoesco: 'All Logos'

safetyshoesco

safety shoes

มาตรฐานรองเท้านิรภัย ANSIZ41.1 กำหนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง? มาตรฐานรองเท้านิรภัย ANSIZ41.1 กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1. รองเท้าจะต้องมีแผ่นป้องกันกระดูกเท้าส่วนบน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่กระดูกเท้าด้านบน
2.หัวของรองเท้าต้องทนต่อการถูกตกกระแทก หรือแรงบีบได้
3.รองเท้าจะต้องสามารถกระจายไฟฟ้าสถิตได้
4.รองเท้าตัวนำ จะต้องมีคุณสมบัติปล่อยไฟฟ้าสถิตจากร่างกายลงสู่พื้นได้ดี
5.รองเท้าจะต้องมีความทนทานเพียงพอเพื่อไม่ให้มีการถูกเจาะทะลุ ส่วนสำคัญของรองเท้าเซฟตี้
อ่านต่อที่นี่.......

External

Expertise Tags

Stats